Liberal Alliance

Liberal AllianceLiberal Alliance er et dansk liberalt parti, med Anders Samuelsen i spidsen. Partiet havde en turbulent start, da Naser Khader sammen med Gitte Seeberg og Anders Samuelsen startede Ny Alliance i starten af 2007.

Oversigt:

Integration: Åben grænsen og luk kassen, sådan kan man nærmest betegne Liberal Alliances integrationspolitik. Liberal Alliance ønsker at tiltrække kvalificeret og efterspurgt arbejdskraft til Danmark. Det skal være attraktivt at finde sig et job, samt lade sig integrere frem for at modtage offentlige ydelser.

Skat: Ingen borgere i Danmark skal arbejde mere for staten end for dem selv, hvis man spørger Liberal Alliance. Skatten på arbejde skal sænkes til max. 40%, samtidig med at selskabsskatten halveres til 12,5%. En mærkbar skattelettelse vil i følge Liberal Alliance medføre, at det bliver mere attraktivt at arbejde, uddanne sig, samt drive virksomhed i Danmark. Dette vil også betyde, at flere investeringer vil blive lagt i Danmark.

Velfærd: Værkst er vigtigere end velfærd. Bliver der ikke strammet op, kommer der ingen vækst, og dermed bliver der ikke råd til velfærd fremover. Antallet af offentlige ansatte skal ned på det niveau, som det var under Nyrup-regeringen, samtidig med at vi skal benytte os at udlicitering i langt højere grad.

Miljø: Danmark skal tage medansvar i globale miljøsammenhænge, og på længere sigt omlægge energiforbruget til grøn energi. Det er dog vigtigt at der ikke tages forhastede beslutninger. Tiden skal i stedet benyttes på at udvikle nye teknologier, der dækker langt mere end kun tanken om vindmøller. Desuden skal spørgsmålet om kernekræftværker genovervejes.

Undervisning: Hvis Danmark skal kunne klare sig i fremtiden, er bedre forskning og uddannelse en nødvendighed. Liberal Alliance ønsker at støtte op om efterskoler, samt andre private uddannelsesinstitutioner, da forskellighed sagtens kan gavne mere end at det kan skade.

Andre nyttige sider:

Anders Samuelsen

Sponsorerede links