Radikale Venstre

Radikale Venstre – tit omtalt som De Radikale – er et dansk politisk parti, med Margrethe Vestager som partileder. Partiet kan kategoriseres som et socialliberalt parti, der historisk set har indtaget en plads i midten af dansk politik. Nu har De Radikale dog valgt at støtte op om en S – SF regering, og tager på den måde afstand til regeringssamarbejde med de borgerlige partier. De Radikale har dog flere områder, som ligger langt fra traditionel rød politik, herunder efterlønnen som partiet sammen med Liberal Alliance og De Konservative længe ville have afskaffet, før Venstre også valgte at støtte op for en afskaffelse af efterlønnen.
Oversigt:

Integration: De Radikale ønsker at tiltrække kvalificerede mennesker fra udlandet, gennem en mere enkel og let adgang til indrejse. Det vil nemlig være med til at løse Danmarks kommende problemer ang. mangel på kvalificeret arbejdskraft. Integrationen skal i høj grad ske via en introduktion til arbejdsmarkedet, der vil kunne danne grundlag for tidsubegrænset ophold i Danmark.

Skat: De Radikale ønsker et skattesystem, der i højere grad baserer sig på afgifter på områder vi ønsker begrænset, samt lavere skat på arbejdskraft, da vi i fremtiden vil få et akut behov hænder i takt med at en relativ stor generation forlader arbejdsmarkedet . Eksempelvis skal der ifølge De Radikales skatteplan “Skat der virker” indføres en tryksagsafgift på 50 øre pr. 100g omdelte reklamer,  en afgift for indenrigsflyvning, samt en forhøjet afgift på olie, gas, benzin og diesel.

Velfærd: For at der kan blive råd til velfærd i fremtiden, skal efterlønnen afskaffes, og en særlig pension for nedslidte indføres i stedet. Det skal overvejes om brugerbetaling skal indføres i hospitalsvæsenet, så det koster et symbolsk beløb for at gå til lægen. Pengene kan eksempelvis omfordeles, så tandlægebesøg samt medicin bliver billigere.

Miljø: De Radikale mener at det er en nødvendighed at vi i Danmark omlægger vores vaner, så belastningen fra landbrug og transport formindskes. Flere skal lokkes over til offentlige transportmidler, blandt andet via indførsel af roadpricing. En afgift på tunge køretøjer skal være med til at rykke godstransport over på skinner. Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler allerede i 2050.

Undervisning: Danmark skal i langt højere grad satse på forskning og uddannelse, så vi på den måde kan blive et grønt samfund, som kan leve af vores viden i fremtiden. Der satses på en større handlefrihed for institutionerne, med mindre politisk indblanding. 

Andre nyttige sider:

Sponsorerede links